Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, zastosowanie tego urządzenia wzrosło, w zasadzie wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl analiza światła. W tym artykule, mamy zamierzenie pogadać o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy zarzewie światła jest jednorodne, owo jest legendarny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże doniosłość w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, o ile chodzi o projektowanie oraz oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, tymczasem daje pojęcie na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą pomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest niemało mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wspomóc w pomiarze jednorodności koloru oraz skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy chwilowo nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy odkąd rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego ważne jest, by zrozumieć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten typ urządzenia posiada stałą oś poziomą zaś ośka pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten wersja jest wyposażony w stałą ośka pionową a dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, że w podobny sposób model A gdy zaś klasa B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów rodzaj jednostki jest w użyciu do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii a poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wariant charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, ażeby pamiętać, że model C jest modny jak struktury jednokolumnowe. Ten odmiana struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl materia biorąc, ten rodzaj jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej oraz innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe a skrzenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był krótki deskrypcja zastosowań natomiast typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów materiał pomoże Ci być w użyciu w znacznym stopniu lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Posts