Zasadniczym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka https://www.teski.eu. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania właściwych zadań, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim stopniu jest jego znajomość danego zagadnienia https://www.waluk.eu. Nauka angielskiego powinna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i niepobłażliwym ocenianiu ich https://www.wyrebski.eu. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza systematycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i użytkowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w trakcie wypowiedzi ustnej lub pisemnej https://www.zawartka.eu. Gramatyka to dział dość rozległy, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, a także sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka https://www.ziarno.eu. Mają one sporo znaczeń, na tle kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są także wyrażenia o bardzo siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.