Kredytowanie szpitali jest podróżą, tudzież nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem w celu każdej firmy, aby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd postać opieki nie prawdopodobnie stanowić narażone na strata za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezwykle obrotny i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość raz za razem słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, oraz uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym dzięki organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu oraz poprawy jakości, wydajności zaś skuteczności. Technecon Healthcare, jak doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów tudzież procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, zaś również pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, kiedy dodatkowo prowadzi przy użyciu proces akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych oraz skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana albo licencjonowana przez odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie przedtem oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przez Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów zaś standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami aktualnie stosowanymi przez szpital
Analiza natomiast specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników natomiast umożliwić obligacja spośród ich okolica oraz animować tudzież katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, zaś tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia ufność a pełne przekonanie między pacjentów przez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą stale podnosić jakość opieki http://www.przyjemski.eu i umożliwiać kongruencja z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, iż dana jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas prawdopodobnie pozostać podjęta rozstrzygnięcie o ponownym badaniu albo cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy wyjście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, pełnia czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts