Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI zaś czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całość nakreślony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane a przewodzone emisje generowane przy użyciu akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, jednakowo podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, naprawdę podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą urządzenie odbiorcze EMI lub analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwa rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki urządzenie elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja natomiast ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają prestiż na proces modus EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest również przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto przeprowadzać testy EMI?

Istnieje masa czynników, które powodują, iż postępowanie EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna zagwozdka w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją acz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą raczej jako „posłaniec” niż genealogia problemów EMC.

Pozostaje coraz sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest w znacznym stopniu dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts