Urządzenia spawalnicze

Jest to proces spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana za pomocą podgrzewanie materiału w środku pomocą łuku elektrycznego padającego pośrodku elektrodą wolframową zaś materiałem spawanym. Poniżej znajduje się nieco informacji na temat różnych www.karmowski.pl typów urządzeń aż do spawania oraz cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane spośród wolframu bądź wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze niż zwykłe elektrody wolframowe a utrzymują kwadratowe końce łuku, aliści są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz przeciwdziałający (argon, hel, azot, dwutlenek węgla bądź mikstura gazów itp.) jest żywy w celu uniknięcia gnój atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz obojętny osłania cały obszar spoiny poprzednio działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, jednakże www.drozdzowski.pl jest dozwolone i zabawić się helu czy też mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby jest dozwolone nałożyć metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane aż do spawania mają wianek 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od czasu powietrza i mniej więcej 10 chłosta cięższy od czasu helu. Oba gazy jonizują się, gdy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, iż atomy gazu tracą akt swoich elektronów, które mają bagaż ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają obecnie www.doroszuk.pl bagaż pozytywny zaś są przyciągane aż do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu prawdopodobnie stanowić nurt nieporuszony ewentualnie zmienny, w stosunki od czasu zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest stosowany w przypadku metali innych aniżeli glin i magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali oraz stali nierdzewnej. Zapewnia on dobrą koncentrację ciepła i tworzy spoiny, które są głębokie i wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, oraz odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest uniwersalnie stosowana, gdyż wytwarza płytkie natomiast szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest stosowany do spawania aluminium, magnezu, żeliwa i wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie kosztowny pomiędzy przetopem uzyskiwanym w pobliżu zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego natomiast polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG aż do zajarzenia łuku nierzadko stosuje się kierunek o wysokiej częstotliwości a wysokim napięciu (100 kHz do 2 MHz, 2000 V) a niskim natężeniu. Ma to na celu uniknięcie syf elektrody w przypadku, jak łuk jest inicjowany za pomocą awantura spośród materiałem spawanym. Gdy końcówka elektrody znajdzie się w odległości od czasu 3 aż do 2 mm odkąd materiału spawanego, iskra przeskakuje z wykorzystaniem szczelinę powietrzną między elektrodą zaś materiałem spawanym. Następuje jonizacja drogocenny powietrza www.legowik.pl zaś powstaje arkada elektryczny.

Nałożony ruch wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry przez szczelinę pośrodku elektrodą natomiast obrabianym przedmiotem. Jeżeli źródło wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, arkada wolno rozpocząć przy użyciu rozruch od chwili podstaw, używając miedzianej naskórkowy zaczepowej, tak aby zniżyć zanieczyszczenie elektrody.

Related Posts